Non-negative Partial Sums

2013.01.14. 02:05

Feladat

Adott egy n tagú egész számokból álló sorozat: a0, a1, ..., an-1. Hívjuk az ak, ak+1,...,an-1, a0, a1,..., ak-1 sorozatot ennek a k-adik elforgatottjának (0<=k<n). Úgy szeretnénk elforgatni a sorozatot, hogy az első i elem összege nemnegatív legyen minden i=1,2,...,n-re. Határozzuk meg, hogy hányféle k-ra lesz a k-adik elforgatott ilyen sorozat.